The Best bookmaker bet365 Bonus

Дървен материал от www.emsien3.com

 • s1
 • s2
 • s3
 • s4
 • s5
 • s6
 • s7
 • s8
 • s9
 • s91
 • s92
 • s93
 • s94
 • s95

Pozvani predavači

on .

Siniša Brlas, prof. psihologije, Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok"

Profesor psihologije, rođen 1969. godine, radi u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije, u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja. Predavač je u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Prethodno je radio kao stručni suradnik psiholog i nastavnik u osnovnim i srednjim školama, kao psiholog u sustavu socijalne skrbi i u policiji te kao predavač u obrazovanju odraslih. U odgojno-obrazovnom sustavu napredovao je u zvanje stručnog suradnika mentora. Volontirao je u sustavu skrbi o mentalnom zdravlju odraslih. Ima iskustvo u ispitivanju javnog mnijenja te u izdavačkoj djelatnosti. Završio je više edukacija. Napisao je više knjiga iz područja prevencije i suzbijanja ovisnosti i proaktivne skrbi o mentalnom zdravlju, jedan rječnik ovisnosti i jedan srednjoškolski udžbenik. Jedan je od psihologa koji su u Republici Hrvatskoj potaknuli stručnu raspravu o kapacitetima psihologije za djelotvorne intervencije u proaktivnoj skrbi o mentalnom zdravlju, a urednik je i autor u knjigama o mentalnom zdravlju. Bavi se istraživačkim radom, autor je ili koautor stručnih i popularnoznanstvenih članaka u različitim publikacijama, aktivno je sudjelovao na nizu stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.

Primarno se već 20 godina bavi psihologijom ovisnosti, područjem primijenjene psihologije, u okviru kojega se osobito bavi istraživanjima, preventivnim programima, tretmanom ovisnika i evaluacijom prevencije i tretmana.

Za svoj stručni rad 2010. godine dobio je visoko priznanje Hrvatskog psihološkog društva „Marulić; Fiat Psychologia" za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije te 2018. godine priznanje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za suradnju s probacijskim sustavom.

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut, voditeljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander je klinički psiholog i psihoterapeut i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ustanove specijalizirane za rad s traumatiziranom djecom i njihovim obiteljima.

Diplomirala je 1980. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1985. godine i magistrirala iz područja kliničke psihologije. Nakon završenog poslijediplomskog studija 1999. godine na Sherwood Training Institute i Sveučilištu u Derby-ju, Nottingham u Velikoj Britaniji, postala je licencirani integrativni psihoterapeut. Doktorirala je 2001. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom Uloga privrženosti i nekih osobina ličnosti u zlostavljanju djece: proširenje Bowlby-jeve teorije. 2016. godine stekla je zvanje redovitog profesora na Sveučilištu u Zagrebu. Trenutno radi kao predavač na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Osijeku.
1997. godine osnovala je Hrabri telefon, liniju za zlostavljanu i zanemarenu djecu. 2002. osnovala je i Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, koja je još uvijek jedina specijalizirana ustanova za rad sa zlostavljanom i zanemarenom djecom u ovom dijelu Europe.
Dio njezinog rada uključuje koordiniranje, educiranje i superviziju brojnih projekata usmjerenih na promicanje dobrobiti djece , kao i na rad sa stručnjacima iz institucija koje se bave zaštitom djece.
Mnogo puta je nagrađivana za svoj rad: 2008. godine dobila je nagradu Međunarodnog društva za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN) za multidisciplinarni tim Poliklinike. Dobitnica je nagrade Grada Zagreba (2011.) za najveća postignuća i rezultate u teorijskom i praktičnom radu u području psihosocijalne i zdravstvene zaštite, nagrade „Zlatni grb" Hrvatskog Psihološkog Društva (2012.), Zahvalnice Hrvatske psihološke komore (2013.) i nagrade „Snježana Biga Friganović" Hrvatskog Psihološkog Društva (2010.) za poseban doprinos organizaciji, radu i razvoju Hrvatskog Psihološkog Društva, doprinoseći poboljšanju razvoja i statusa psihologije. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mladež i socijalnu politiku 2018. godine prepoznalo je i nagradilo njezin svestran rad i uspjeh nagradom za životno djelo za rad u promicanju dječjih prava.
Osim što radi izravno s djecom i obiteljima, aktivno i kontinuirano radi i u znanstvenom području. U suradnji sa stručnjacima Poliklinike i Hrabrog telefona provela je mnoga važna istraživanja vezana uz incidenciju i učestalost zlostavljanja i zanemarivanja djece u Hrvatskoj, nasilje i internetsko zlostavljanje, stavove i znanje liječnika u Hrvatskoj u pogledu zlostavljanja i zanemarivanje djece, izloženost djece zlostavljanju putem interneta, iskustvo nasilja među djecom i mladima vezano uz korištenje Interneta, mobilnih telefona, društvenih mreža i drugih suvremenih tehnologija, kao i utjecaj izloženosti na predškolsku djecu.

Ujedno je i suautor nekoliko knjiga: Nasilje nad i među djecom (sveučilišni udžbenik), Moji se roditelji razvode, Zašto baš ja?, Telefonsko savjetovanje: vodič za savjetovatelje, Odgajam li dobro svoje dijete? Savjeti za roditelje, Hiperaktivno dijete, Zlostavljanje i zanemarivanje djece; te brojne znanstvene i stručne radove o razvoju djece, roditeljstvu i traumama iz djetinjstva. Najnovija knjiga Znanost i umjetnost odgoja služi kao priručnik za suvremeni odgoj i daje praktične savjete za roditelje u suočavanju sa svakodnevnim izazovima.

Više od 30 godina radi s djecom u ovom području, a bila je i među prvim stručnjacima u Hrvatskoj koji su prepoznali važnost problema zlostavljanja i zanemarivanja djece. Mnogi je smatraju vodećim stručnjakom u području zaštite djece i mladih u Hrvatskoj.

Dr. sc. Siniša Zovko, dr. med.

Rođen u Zagrebu 16. ožujka 1964.g.
Nakon završene Jezične gimnazije u Zagrebu 1982.g. upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem diplomira 1988.g. Kao liječnik opće prakse radi u Domu zdravlja Poreč, zatim u Domu zdravlja Đurđevac. U Đurđevcu obavlja i poslove hitne medicinske službe, pedijatrije, školske medicine. Tijekom Domovinskog rata od 1991.g. obavlja i poslove ravnatelja Doma zdravlja Đurđevac, organizira zdravstvenu službu u ratnim uvjetima. Od 1993.g. radi u Zagrebu kao ravnatelj Crvenog križa grada Zagreba.
Od 1997.g. radi u Hrvatskom Crvenom križu, službi za zdravstvene i socijalne djelatnosti, kao voditelj Odjela prevencije ovisnosti i smanjenja šteta. Uvodi programe smanjenja šteta zlouporae droga u Hrvatski Crveni križ 1998.g.

Magistrirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999.g. iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva. Doktorirao 2011.g. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva znanstvene grane javnog zdravstva.

U razdoblju 1999. – 2019. g. u sklopu poslovanja I.F.R.C. (Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca) sudjeluje u svojstvu instruktora – trenera u postavljanju programa smanjenja šteta u nacionalnim društavima Crvenog križa Bugarske, Makedonije, Ukrajine, Latvije, Portugala, te nacionalnim društvima Crvenog polumjeseca Armenije, Uzbekistana, Tađikistana, Kirgizstana, Kazahstana. Vanjski je predavač i suradnik Fondacije „Villa Maraini" u Rimu Talijanskog Crvenog križa na području politike smanjenja šteta i zlouporabe droga.

Član je stručnog povjerenstva za praćenje novih droga Službe za prevenciju ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a Ministarstva zdravstva RH.

Svakodnevno radi s aktivnim injektirajućim korisnicima droga, provodi programe i aktivnosti vezane uz problematiku bolesti ovisnosti (uključujući virusne hepatitise i HIV/AIDS).

Prof.prim.dr.sc. Katarina Dodig-Ćurković, dr.med.spec.psihijatrije, Pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC Osijek

Prof.dr.sc. Katarina Dodig-Ćurković, dr. med. specijalista psihijatar, subspecijalista dječje i adolescentne psihijatrije na užoj specijalizaciji iz forenzične psihijatrije, sudski vještak za područje dječje i adolescentne psihijatrije

Pročelnica je Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju pri KBC Osijek, koji se 2016. godine izdvojio iz okrilja odrasle psihijatrije kao prvi primjer takve organizacije rada u RH i ima organizirana 24 satna dežurstva za potrebe djece i mladih s psihičkim poremećajima do 18 godine. Odjel je otvorenog tipa. Predsjednica je Povjerenstva za dječju i adolescentnu psihijatriju pri Ministarstvu zdravstva li predsjednica stručnog društva pri HLZ -u.

Izv. je profesorica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, kao i na Medicinskom fakultetu u Osijeku, sudjeluje i u nastavi studija socijalnog rada pri Pravnom fakultetu u Osijeku.

Udata, majka je dvoje djece, rođena u Metkoviću.

Sudionik je brojnih projekata posvećenih problemima mentalnog zdravlja mladih, kao i sudionica EU projekta Milestone financiranog od strane EU a u vrijednosti preko 7000000 eura a koji se bavi problemom tranzicije mladih iz adolescentne prema odrasloj dobi u psihijatrijskome liječenju.

Publicirala je brojne radove u visoko indeksiranim časopisima kao što je Lancet Psychiatry čiji je IF oko 15.7.

Mentorica je brojnim diplomskim radovima studentima medicine i sestrinstva, održava izborni kolegij na Medicinskom fakultetu u Osijeku pod nazivom Autodestruktivno i heterodestruktivno i suicidalno ponašanje među mladima.

Urednica je Sveučilišnog udžbenika Psihopatologija dječje i adolescentne dobi. Autor i koautor u nizu poglavlja u različitim domaćim i svjetskim udžbenicima.

Glavni je mentor za specijalizante iz područja dječje i adolescentne psihijatrije pri KBC Osijek, kao i član brojnih povjerenstva posvećenih razvoju struke i promicanju mentalnog zdravlja.

Uže područje djelovanja: suicidalnost, samoozljeđivanje, destigmatizacija, psihofarmakoterapija, unaprjeđenje položaja mladih s psihičkim poremećajima kao i promicanje važnosti struke dječjeg i adolescentnog psihijatra.
Voditeljica Pilot projekta pri MZ vezano uz ranu intervenciju i dijagnostiku autizma a pod ingerencijom UNICEF-a.

Karmen Jureško, dr.med.spec. psihijatrije, Voditeljica Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Živi u Rijeci od rođenja gdje se školovala, zaposlila i osnovala obitelj.
Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1989.g. studij opće medicine. Iste godine je upisala postdiplomski studij iz Socijalne psihijatrije. 1996.g. i završila edukaciju iz dječje i adolescentne psihijatije kod prof. Staniše Nikolića i prof. Vesne Vidović te je stekla diplomu Konzultanta za psihodinamiku psihosocijalnih poremećaja djece i mladih. 2003.g. specijalizirala je psihijatriju, a 2013.g. postala je subspecijalistica iz dječje i adolescentne psihijatrije.

Radno iskustvo je stjecala kao liječnica u ambulanti opće medicine, psihijatrica u PB Ugljan te kao voditeljica odjela za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti pri NZJZ-PGŽ u Rijeci. U odjelu je zaposleno 5 liječnica specijalista i dvije liječnice na specijalizaciji iz psihijatrije i dječje i adolescentne psihijatrije te veći broj stručnih suradnika (doktor prevencijskih znanosti i psiholozi dodatno educirani iz psihoterapijskih tehnika). Osim redovitog rada u prevencijskim programima i ambulantnom radu sa ovisnicima o psihoaktivnim supstancam, odjel je uspješno realizirao dva EU projekta; 2009.g. Specijalistički poslijediplomski studij studij Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti: TEMPUS i 2015.g. Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama: IPA-CLOUD
Preventivni programi suzbijanja zlouporabe droga koje kontinuirano provode u PGŽ od 2005.g. daju im poziciju lidera među preventivnim aktivnostima u RH.
Redovito sudjeluje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva i Referentnog centra MZ za droge. Održala je niz stručnih predavanja za širu javnost, kolege psihijatre, liječnike obiteljske medicine te djelatnike suradnih struka (socijalne radnike, psihologe, pedagoge...).

Online bookmaker Romenia bet365